515 377 337

ChorobyPierwotne zwichnięcie soczewki (PLL)

Pierwotne zwichnięcie soczewki (PLL) to zaburzenie charakteryzujące się osłabieniem
włókien strefowych, które ostatecznie prowadzą do zwichnięcia soczewki krystalicznej
w oku. W oku psa soczewka znajduje się bezpośrednio za tęczówką i źrenicą. Odpowiada
za skupianie światła na siatkówce w tylnej części oka. Włókna strefowe są
odpowiedzialne za utrzymanie soczewki na miejscu. U psów dotkniętych PLL włókna te
są znacznie słabsze i mogą powodować zwichnięcie soczewki. Jest to bardzo bolesne dla
psa i w zależności od tego, gdzie przesuwa się soczewka, może spowodować trwale
oślepienie psa. Często zdarzenie to występuje w wieku około 3-6 lat. Zaleca się, aby
wszystkie psy dotknięte genetyczną formą PLL były badane przez lekarza weterynarii co
6 miesięcy w celu monitorowania stanu oczu.

Pierwotne zwichnięcie soczewki jest na ogół zaburzeniem autosomalnym recesywnym.
Nosicielami są psy, które mają jedną kopię mutacji odpowiedzialnej za PLL i mogą
przekazać tę mutację dowolnemu potomstwu. Zazwyczaj nosiciele mają mniejszą szansę
na zwichnięcie soczewki. Jednak zdarzają się przypadki psa-nosiciela, który również
rozwija PLL. W przypadku skrzyżowania dwóch nosicieli istnieje 25%
prawdopodobieństwo, że potomstwo odziedziczy zmutowany gen od obojga rodziców i
zostanie dotknięte chorobą.

Zamów zestaw do samodzielnego pobrania próbki w domu.
Postępuj według instrukcji a potem odeślij nam zestaw do zbadania.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *